ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Kalamata Messinia Greece

Η Επιχείρηση υλοποίησε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδυτικό σχέδιο με κύριους στόχους την ενεργειακή αναβάθμιση του ξενοδοχείου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη , που εντάχθηκε στην στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.